Prezentacija zanimanja .....

Prezentacija panoa maturanata

.

 

 

 

 

Stručno usavršavanje školska 2010/11.godine

Prezentacije predavanja održanih u okviru ustručnog usavršavanja zaposlenih, 19.01.2011.godine u prostorijama škole su održale kolege na teme:

1.Predavači i teme:

1. Enida Hrvanović, prof   ............. - Pravilna ishrana
2. Amira Huskić, prof   ................. - Nasilje među djecom u školi

Prezentacije predavanja koje su održali uvažene kolege iz Pedagoškog zavoda Tuzla, dr. sci. Haris Agić i mr Izet Numanoviću okviru stručnog usavršavanje radnika naše škole 6.01.2011.godine  

1. Haris Agić, dir PZTZ  ............. - Metodika nastave u svijetlu reforme u obrazovanju
2. Izet Numanović PZTZ ............. - Praćenje, vrednovanje, provjeravanje znanja i ocjenjivanje učenika

 

Stručno usavršavanje školska 2009/10.godine.

Ovdje možete pogledati prezentacije predavanja održanih 19.01.2010.godine u prostorijama naše škole.

1.Predavači i teme:

1. Zikrija Isaković ...................... - Vođenje
................................................ - Projekti

2. Gvozden Smaila ................. - Rad u grupama

3. Amira Huskić ...................... - Komunikacija i interakcija u komunikacionom procesu

4. Igor Primorac ...................... - Inicijativa za rješavanje problema nediscipline

5. Refik Hankić i Brkić Šuhrete - Struktura modula

6. Refik Hankić ..................... - Stres

7. Mirsada Zaimović............... - Potrebe prava i obaveze u inkluzijit

Slike sa predavanja:


Tehnike nije nedostajalo, kao i pažnje....


Bilo je i dosta rada u grupama ....

J.U.M.S. Ekonomsko-hemijska škola Lukavac, Školska 5, 75300 Lukavac, TK, Bosna i Hercegovina, Tel/Fax:+37835/550250; juekoluk@bih.net.ba