Nastavno osoblje
R.B
Prezime i ime
Predmeti
Zaposl.
Kontakt
 
1.

Aganović Advija, VKV kuhar

Praktična nastava

N .juekoluk@bih.net.ba
2.

Alihodžić Feda, prof.

Tjelesni i zdravstveni odgoj

N juekoluk@bih.net.ba
3.

Aljukić Enver, dipl. ecc

Ekonomska grupa predmeta

N juekoluk@bih.net.ba
4.

Babajić Suriza

Islamska cjeronauka

O  
5.

Bećirović Mubekir, dipl. ing

Hemijsko tehnološka grupa predmeta

N bekir_hemija05@yahoo.com
6.

Brkić Šuhreta,

Ugostiteljska grupa predmeta

N subrkic@inet.ba
7.

Aljukić Lejla

Engleski jezik

O  
6.

Burgić Muriz, prof.

Demokratija

N juekoluk@bih.net.ba
7.

Čajić Mubina, dipl. ecc

Ekonomska grupa predmeta

N juekoluk@bih.net.ba
8.

Ćosić Mujesira, VKV trgovac

Praktična nastava

N juekoluk@bih.net.ba
9.

Ćosićkić Enida, dipl. ing.

Hemijsko tehnološka grupa predmeta

N juekoluk@bih.net.ba
10.

Ćudić Mirsada, dipl. ecc

Ekonomska grupa predmeta

N emir034@bih.net.ba
11.

Džambić Šejla, prof.

Engleski jezik

N sheila.hodzic@yahoo.com
12.

Džambić Emina, prof.

Engleski jezik

N emina_mahovkic@yahoo.com
13.
Fajić Mevlida, Praktična nastava - frizeri

14.

Garagić Fadila, dipl. ecc

Ekonomska grupa predmeta

N juekoluk@bih.net.ba
15.

Hankić Refik, dipl. ecc

Ekonomska grupa predmeta

N refik001@bin.net.ba
16.

Hasanbašić Mirsada, dipl. ing

Hemijsko tehnološka grupa predmeta

O juekoluk@bih.net.ba
17.

Hrnjak Ivana, prof.

Biologija i Ekologija

N ivanahrnjak@yahoo.com
18.

Hrvanović Enida, dipl. ing

Hemijsko tehnološka grupa predmeta

N enidahrvanovic@yahoo.com
19.
Husarić Denisa, Praktična nastava - frizeri O juekoluk@bih.net.ba
20.
Huseljić Majda, dipl.ecc Ekonomska grupa predmeta O juekoluk@bih.net.ba
21.
Huskić Amira, dipl.ecc Ekonomska grupa predmeta O juekoluk@bih.net.ba
22.
Imširović Emir, dipl. tehn 
Hemijsko tehnološka grupa predmeta
O
 
22.

Imamović Merlina, dipl. ecc

Ekonomska grupa predmeta

N juekoluk@bih.net.ba
23.

Isaković Hasida, prof. hem

Hemijsko-tehnološka grupa predmeta

O v.isakovic@bih.net.ba
24.

Isaković Nihad, dipl. ing

Informatika

N v.isakovic@bih.net.ba
25.

Jašar Mejrema, prof.

Geografija

N juekoluk@bih.net.ba
26.

Jurić Ivan, prof.

Historija

N ivanjuric@gmail.com
27.

Kapidžic Enisa, prof.

Tjelesni i zdravstveni odgoj

N juekoluk@bih.net.ba
28.
Kovačević Melika, dipl, mat
Matematika O

29.
Kuduzović Mirsada, prof hist. Historija i religijska kultura O juekoluk@bih.net.ba
30.
Kuduzović Jasminka, prof Ugostiteljska grupa predmeta N j.k.@bih.net.ba
31.

Likić Samka, dipl. ecc.

Ekonomska grupa predmeta

N samka@ehs.edu.ba
32.

Lukanović Berta, prof.

Bosanski, Hrvatski i Srpski jezik

N berta.l@windowslive.com
33.

Maršiček Sabina, prof.

Matematika

N juekoluk@bih.net.ba
34.

Mujkić Sadija, prof. bilogije

Biologija

N juekoluk@bih.net.ba
35.

Okanović Jasminka, prof.

Njemački jezik

O jasminka963@yahoo.de
36.

Osmanović Alma, dipl. ecc

Ekonomska grupa predmeta

N juekoluk@bih.net.ba
37.

Ribić Maida, prof.

Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik

N juekoluk@bih.net.ba
38.

Sakić Fikret, dipl. ecc

Ekonomska grupa predmeta

N fikret_salkic@yahoo.com
39.

Sakić Zijad, prof.

Tjelesni i zdravstveni odgoj

N juekoluk@bih.net.ba
40.

Salkić Šehrija, prof.

Njemački jezik

N juekoluk@bih.net.ba
41.

Sinanović Mirsad, dipl. soc

Demokratija

N juekoluk@bih.net.ba
42.

Smajlović Razija, dipl. ecc

Ekonomska grupa predmeta

O profesorica01@hotmail,com
43.

Suljić Lejla,

Fizika

O juekoluk@bih.net.ba
44.

Torić Velid, dipl. ecc

Ekonomska grupa predmeta

N velid.t@hotmail.com
45.
Tufekčić Refik, VKV konobar Praktična nastava N juekoluk@bih.net.ba
46.
Vehabović Nedžad, fak. isl.nauk Vjeronauka

47.
Vikalo Amar, dipl..pravnik Pravna grupa predmeta    
48.

Žigić Meliha, prof.

Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik

N meliha.zigic@gmail.com
48.
         
49.
         
50.
         
51.
         

Pomoćno osoblje


 


 
1.
Ahmetović Mevlida pomoćni radnik N .  
2.
Atić Lutvija pomoćni radnik N .  
3.
Bojkić Sabit pomoćni radnik N .  
4.
Čeliković Hanifa pomoćni radnik N .  
5.
Hamidović Izet pomoćni radnik N .  
6.
Ikanović Elvira pomoćni radnik N .  
7.
Ivanišević Edina pomoćni radnik N .  
8.
Redžić Suada

pomoćni radnik

N .  
9.

Žigić Zehra

pomoćni radnik N .  

 

 

 


J.U.M.S. Ekonomsko-hemijska škola Lukavac, Školska 5, 75300 Lukavac, TK, Bosna i Hercegovina, Tel/Fax:+37835/550250; juekoluk@bih.net.ba