J.U.M.S. Ekonomsko-hemijska škola Lukavac, Školska 5, 75300 Lukavac, TK, Bosna i Hercegovina, Tel/Fax:+37835/550250; juekoluk@bih.net.ba

Direktor,
Imamović Merlina, dipl. ecc ,
e-mail:juekoluk@bih.net.ba

Konkursi:

1.

Pomoćnik direktora,
 

PedagogNermin Mustajbašič
e-mail: pedagog@ehs.edu.ba

Obavještenja

Sekretar škole,
Amar Ibrišimović , dipl. prav.,

Linkovi:

Ministarstvo MONKS TK

Referent za finansije i administrativne poslove
Ajša Mahmutović, ekonomski tehničar