J.U.M.S. Ekonomsko-hemijska škola Lukavac, Školska 5, 75300 Lukavac, TK, Bosna i Hercegovina, Tel/Fax:+37835/550250; juekoluk@bih.net.ba
 


Direktor,
Imamović Merlina, dipl. ecc ,
e-mail:juekoluk@bih.net.ba

Konkursi:

1.

  Pomoćnik direktora,
Ehlimana Slomić, dipl. ing. tehn.
 

 

 

 

 

Pedagogica ,
Mirsada Zaimović, prof.  ped.-psih.
e-mail: pedagog@ehs.edu.ba
Obavještenja
  Sekretar škole,
Senada Đapo, dipl. prav.,
 

Linkovi:

Ministarstvo MONKS TK

 

 

 

 

 

Referent za finansije i administrativne poslove
Ajša Mahmutović, ekonomski tehničar