Škola ima cetrdesetogodišnju tradiciju. U pojedinim vremenskim periodima imala je i do dvije hiljade ucenika. Ove školske godine je upisano 464 polaznika, u četiri škole.
Školske prostorije i oprema su u skladu sa Pedagoškim standardima. Sastavni dio škole je sala za sportove koja je najbolja u opštini, u kojoj se održavaju medurazredna, meduškolska i kantonalna takmicenja. Uz salu su i tribine koje mogu primiti 400 gledaoca.
Nastava predmeta informatike, usluživanja, kuharstva, ekonomike, geografije, historije, gradanskog vaspitanja se obavlja u savremeno uredenim i renonviranim kabinetima

Pregled škola sa usmjerenjima:

1.Ekonomska škola u kojoj se obrazuju:

•  Ekonomski tehnicar (finansijsko-raunovodstveni smjer – po EU VET II programu) u
   cetverogodišnjem trajanju
•  Poslovni pravni tehnicar (po EU VET II programu) u cetverogodišnjem trajanju
•  Poslovni sekretar (po EU VET Phare) programu u trogodišnjem trajanju

2.Hotelsko - turisticka škola u kojoj se obrazuju:

•  Hotelsko - turisticki tehnicar u cetverogodišnjem trajanju
•  Ugostiteljski tehnicar – po EU VET Phare programu u cetverogodišnjem trajanju
•  Konobar (po EU VET Phare) programu u trajanju od 3 godine
•  Kuhar (po EU VET Phare) programu u trajanju od 3 godine

3.Hemijska škola u kojoj se obrazuju:

• Hemijski tehnicar biotehnološkog smijera u cetverogodišnjem trajanju,
• Hemijski tehnicar farmaceutskog smijera u cetverogodišnjem trajanju

4.Trgovinska škola u kojoj se obrazuje:

•  prodavac specijalista u trajanju od tri godine

PRESPEKTIVE I SPECIFICNOSTI ŠKOLE

Ekonomska škola

Sticanjem diplome u ovoj školi omogucen je upis na bilo koju visokoškolsku ustanovu kao i rad u
biroima, poštama, racunovodstveno-knjigovodstvenim servisima, kao i mogucnost zaposlenja u preduzecima svih vrsta djelatnosti.

Ukljucenjem u EU VET II Phare program (poslovni sekretar i poslovni tehnicar) data je mogucnost završavanja školovanja i zapošljavanja poslije svakog modula. Ucenicima je data mogucnost da na više nacina, prema svojim sklonostima, iskažu znanje. Na kraju svakog modula koji traje 34 casa, polaže se modularni test.

Sticanje diplome po EU VET Phare programu znaci verifikaciju obrazovnih rezultata na evropskom nivou, to jeste u zemljama EU zajednice.

Hotelsko - turisticka škola

  U ovoj školi poseban naglasak je na izužavanju savremenih stranih jezika - dva jezika tokom cjelokupnog školovanja. Prakticna nastava se izvodi u savremeno opremljenim kabinetima usluživanja, kuharstva i privrednim objektima uz strucni nadzor.

Tokom obrazvanja ucenici posjecuju turisticka mjesta, turisticke sajmove, hotele visokih kategorija (kao Holiday Inn), aerodrome (Sarajvo), ucestvuju na festivalima rada, upznaju se sa licnostima javnog života uže i šire sredine.

Tokom obrazovanja ucenici sticu znanja o ishrani i nacinu njenog najboljeg korištenja, razvijaju svijest o pravilnoj upotrebi receptura, razvijaju vještine i navike pravilnog korištenja i pripremanja jela, pica i sl.

Ukoliko se opredijelite da postižete izvanredne rezultate u izucavanju stranih jezika, zapošljavanje je moguce u cijelom svijetu i to na radnim mjestima kao što su: recepcionar, turisticki vodic, šef objekta, službenik u turistickim agencijama, samostalno vodenje ovakvih objekata i ustanova.

Zanimanja kuhar i konobar se odvijaju po EU WET Phare programu, tj. u formi modula.

Hemijska škola

Hemija kao fundamentalna nauka u buducnosti daje velike perspektive ucenicima jer ce svjetski problemi cistog vazduha, ciste vode i zdrave hrane biti sve izražajniji.

Poslije završene cetverogodišnje škole moguce je nastaviti obrazovanje na fakultetu, prvenstveno prirodno-matematickom; svim smjerovima tehnološkog fakulteta, a zaposlenje je moguce u hemijskoj, prehrambenoj, poljoprivrednoj i tekstilnoj industriji kao i istraživackim institutima i laboratorijama.

Bliži podaci o životu i radu škole

  Nastavu u školi izvodi 49 profesora po klasicnom i savremenom NPP. Nastava se odvija u dvije smjene (od 7-13 45 i od 14-19 45 ). Škola je ukljucena u tri projekta i to: EMIS, EU WET II I EFP (projekat za mir). Kabinet informatike je opremljen sa umreženih 15 novih P4 racunara, ADSL internet vezom

U slobodno vrijeme ucenici mogu svoje sklonosti iskazati ukljucivanjem u sljedece sekcije: muzicka, košarkaška, odbojkaška, fudbalska, recitatorska, dramska i civitas.

Savjet ucenika kao asocijacija intenzivno i kvalitetno radi vec cetvrtu godinu. On je nosilac aktivnosti kao što su: pritredbe, takmicenja; projekti na podizanju eko-kulture; problematika vezana za prava i obaveze ucenika.

Bez obzira na sumornu stvarnost našeg grada, kantona i države, profesori sa svojim ucenicima uspijevaju školu uciniti ugodnim mjestom za ucenje i odrastanje.

J.U.M.S. Ekonomsko-hemijska škola Lukavac, Školska 5, 75300 Lukavac, TK, Bosna i Hercegovina, Tel/Fax:+37835/550250; juekoluk@bih.net.ba