S P I S A K
UČENIKA KOJI SU PRIMLJENI U HEMIJSKE TEHNIČARE U FARMACEUTSKOJ PROIZVODNJI
NAKON PRVOG I DRUGOG UPISNOG ROKA
Redni
broj
PREZIME  /ime oca/  I  IME UKUPNO
BODOVA
1 Behaderović(Enes)Amina 83,00
2 Behaderović(Enes)Armina 82,00
3 Kadrić(Mirza)Amira 76,67
4 Džambić(Fahrudin)Almasa 71,67
5 Šiljegović(Edin)Emina 67,83
6 Anušić(Duško)Andrea 65,50
7 Hodžić(Dževad)Amar 62,33
8 Srabović(Adnan)Ena 58,00
9 Bihčić(Mersed)Belma 57,50
10 Mustafić(Elvir)Ajla 57,33
11 Mujagić(Adam) Sanjin  Adam 57,33
12 Karajić(Halid)Elma 57,00
13 Kardašević(Samir)Almedina 55,17
14 Suljkić(Enis)Narcisa 53,00
15 Damadžić(Dževad)Bakir 51,33
16 Cvetićanin(Slobodan)Staša 51,17
17 Arifović(Rifet)Anela 50,50
18 Aljukić(Samir)Anis 50,00
19 Bektić(Behrem)Bajro 48,67
20 Žigić(Almir)Bakir 46,67
21 Musić(Samir)Edin 45,50
22 Salkić(Edis)Ena 45,17
 S P I S A K
UČENIKA KOJI SU PRIMLJENI U POSLOVNO PRAVNE TEHNIČARE
NAKON PRVOG I DRUGOG UPISNOG ROKA
Redni
broj
PREZIME  /ime oca/  I  IME UKUPNO
BODOVA
1 Čajić(Nusmir)Tarik 63,83
2 Huskanović(Ćazim)Edvin 61,33
3 Nukić(Denis)Ismedina 57,83
4 Ibrakić(Fikret)Alen 56,50
5 Tabaković(Merzudin)Aldijana 54,67
6 Bajrić(Ćazim)Ajla 54,67
7 Memić(Osman)Hava 54,33
8 Osmanović(Sabahudin)Merima 52,83
9 Mahovkić(Dilaver)Mersija 50,67
10 Selimović(Sejdo)Ilma 50,33
11 Kasumović(Samir)Fatima 50,33
12 Ćosić(Admir)Ema 50,33
13 Omerović(Salko)Imad 50,17
14 Memić(Elvir)Alis 50,17
15 Kovačević(Ajdo)Selmina 50,00
16 Zagrljača(Elvis)Elma  48,00
17 Jašarević(Almir)Amila 45,50
18 Aljukić(Selmir)Elmedina 45,17
19 Štićilić (Ejub)Amar 45,17
20 Mujačić(Nusret)Zehdina 45,00
 S P I S A K
UČENIKA KOJI SU PRIMLJENI U EKONOMSKE TEHNIČARE SMJER POSLOVNA INFORMATIKA I EKONOMSKE TEHNIČARE FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVENI SMJER
NAKON PRVOG I DRUGOG UPISNOG ROKA
Redni
broj
PREZIME  /ime oca/  I  IME UKUPNO
BODOVA
1 Perić(Saša)Neven 71,17
2 Žigić(Nermin)Armin 66,83
3 Hadžić(Mirsad)Amna 62,83
4 Elezaj(Haki)Elvira 59,00
5 Šiljegović(Sabahudin)Eldana 57,83
6 Turkić(Dilaver)Naida 57,17
7 Salibašić(Fahrudin)Amila 54,50
8 Dautović(Hajrudin)Dženita 53,00
9 Kapidžić(Mirsad)Mirza 50,50
10 Ribić (Asmir)Danis 45,33
11 Bajrić(Mustafa)Bakir 45,17
12 Aljić(Jusuf)Amar 45,17
13 Mustafić(Kasim)Adnan 45,00
14 Hamzić(Mevludin)Ermin 45,00
15 Akeljić(Amir)Amela 45,00
     
 S P I S A K
UČENIKA KOJI SU PRIMLJENI U POSLOVNE SEKRETARE
NAKON PRVOG I DRUGOG UPISNOG ROKA
Redni
broj
PREZIME  /ime oca/  I  IME UKUPNO
BODOVA
1 Hrvanović(Nedžad)Almira 40,33
2 Jašarević(Nedžad)Jasna 37,00
3 Dugonjić(Esed)Mirela 33,33
4 Merdanović(Edis)Adelisa 29,83
5 Mehić(Almir)Selma 29,50
6 Ćehajić(Vahidin)Anela 29,33
7 Đuzić(Nedim)Haris 29,17
8 Butković(Zinet)Nermin 28,67
9 Bajrić(Teufik)Lejla 28,17
10 Maslić(Igor)Lejla 28,17
11 Dugonjić(Denis)Melisa 27,50
12 Ibrišimović(Sedin)Elma 25,17
13 Gurdić(Samir)Samira 23,00
14 Vrbić(Izudin)Vanesa 27,83
15 Klapuh(Elvir) Selma 27,00
16 Muratbegović(Suad)Meho 19,17
17 Kapetanović(Safet)Enes 19,50
18 Tanjić(Mustafa) Elvir 18,50
     
 S P I S A K
UČENIKA KOJI SU PRIMLJENI U FRIZERE
U PRVOM UPISNOM ROKU
Redni
broj
PREZIME  /ime oca/  I  IME UKUPNO
BODOVA
1 Hidanović(Mujesir)Dženita 58,00
2 Mehanović(Hasan)Elma 52,67
3 Husić(Sanel)Ajla 50,17
4 Vilić(Semiz)Mersa 47,17
5 Muminović(Elvir)Amra 47,00
6 Čamdžić(Almir)Marsela 46,50
7 Mujkić(Admir)Jasmina 46,50
8 Bajrić(Mirza)Merisa 46,33
9 Karić(Aldin)Aldina 46,00
10 Imširović(Meho)Melina 46,00
11 Malkić(Amir)Amra 45,83
12 Hankić(Emir)Amila 45,67
13 Baluković(Hamdija)Adela 45,50
14 Kišić(Edhem)Mejra 45,33
15 Purač(Zijad)Sanjin 44,33
16 Sejdinović(Mevludin)Nermina 39,83
17 Salkić(Sajib)Amra 36,67
18 Purić(Nedžad)Đula 39,67
19 Ajanović(Ramo)Ermina 35,83
20 Sinanović(Edin)Emina 34,33
21 Bjelobrvić(Suad)Arijana 33,67
22 Hercegovac(Adem)Vildana 32,50
23 Hasanović(Muradif) Šefik 32,33
24 Imamović(Sabahudin)Elma 32,17
25 Ćerimović(Almir)Arnela 29,50